اخبار اجتماعی

اخبار حوادث

اقدام شرم آور معلم ادبیات با دانش آموز در کلاس/ادعای عموی مهدی چه بود؟
۱۳۹۶/۱۱/۳۰
اقدام شرم آور معلم ادبیات با دانش آموز در کلاس/ادعای عموی مهدی چه بود؟

آسیب مغری یک دانش آموز دوره متوسطه در مشگین شهر بر اثر برخورد سر وی به زمین حیاط مدرسه اظهارات ضد و نقیضی از سوی اولیای این دانش آموز و مسئولان مدرسه را موجب شده است.


 ۲۶    ۰
اقدام شرم آور معلم ادبیات با دانش آموز
۱۳۹۶/۱۱/۳۰
اقدام شرم آور معلم ادبیات با دانش آموز

آسیب مغری یک دانش آموز دوره متوسطه در مشگین شهر بر اثر برخورد سر وی به زمین حیاط مدرسه اظهارات ضد و نقیضی از سوی اولیای این دانش آموز و مسئولان مدرسه را موجب شده است.


 ۲۰    ۰
سیمای زن مسلمان در ادبیات قبل و بعد از انقلاب
۱۳۹۶/۱۱/۳۰
سیمای زن مسلمان در ادبیات قبل و بعد از انقلاب

برنامه «چشم شب روشن» امشب (۲۹ دی‌ ماه) به بررسی سیمای زن مسلمان در ادبیات داستانی قبل و پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد.


 ۲۴    ۰
در جلسه شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی؛ کلیات برنامه درسی رشته زبان و ادبیات روسی تصویب شد
۱۳۹۶/۱۱/۳۰
در جلسه شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی؛ کلیات برنامه درسی رشته زبان و ادبیات روسی تصویب شد

کلیات برنامه درسی رشته زبان و ادبیات روسی در جلسه شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.


 ۲۲    ۰

اخبار پژوهشی

اخبار ادبی

اقدام شرم آور معلم ادبیات با دانش آموز در کلاس/ادعای عموی مهدی چه بود؟

آسیب مغری یک دانش آموز دوره متوسطه در مشگین شهر بر اثر برخورد سر وی به زمین حیاط مدرسه اظهارات ضد و نقیضی از سوی اولیای این دانش آموز و مسئولان مدرسه را موجب شده است.

آسیب مغری یک دانش آموز دوره متوسطه در مشگین شهر بر اثر برخورد سر وی به زمین حیاط مدرسه اظهارات ضد و نقیضی از سوی اولیای این دانش آموز و مسئولان مدرسه را موجب شده است.

۲۶ ۰

اقدام شرم آور معلم ادبیات با دانش آموز در کلاس/ادعای عموی مهدی چه بود؟

اقدام شرم آور معلم ادبیات با دانش آموز

آسیب مغری یک دانش آموز دوره متوسطه در مشگین شهر بر اثر برخورد سر وی به زمین حیاط مدرسه اظهارات ضد و نقیضی از سوی اولیای این دانش آموز و مسئولان مدرسه را موجب شده است.

آسیب مغری یک دانش آموز دوره متوسطه در مشگین شهر بر اثر برخورد سر وی به زمین حیاط مدرسه اظهارات ضد و نقیضی از سوی اولیای این دانش آموز و مسئولان مدرسه را موجب شده است.

۲۰ ۰

اقدام شرم آور معلم ادبیات با دانش آموز

سیمای زن مسلمان در ادبیات قبل و بعد از انقلاب

برنامه «چشم شب روشن» امشب (۲۹ دی‌ ماه) به بررسی سیمای زن مسلمان در ادبیات داستانی قبل و پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد.

برنامه «چشم شب روشن» امشب (۲۹ دی‌ ماه) به بررسی سیمای زن مسلمان در ادبیات داستانی قبل و پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد.

۲۴ ۰

سیمای زن مسلمان در ادبیات قبل و بعد از انقلاب

در جلسه شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی؛ کلیات برنامه درسی رشته زبان و ادبیات روسی تصویب شد

کلیات برنامه درسی رشته زبان و ادبیات روسی در جلسه شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

کلیات برنامه درسی رشته زبان و ادبیات روسی در جلسه شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

۲۲ ۰

در جلسه شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی؛ کلیات برنامه درسی رشته زبان و ادبیات روسی تصویب شد

برای مردی که دغدغه معرفی ادبیات در بیرون از کشور را داشت

محسن سلیمانی را بیشتر از قلم و ترجمه خوبش، به عنوان فردی که دغدغه معرفی ادبیات ایران در بیرون از کشور را داشت،‌ می‌شناختم،‌ سلیمانی در این زمینه، بسیار سخت‌کوش و مهتمم بود.

محسن سلیمانی را بیشتر از قلم و ترجمه خوبش، به عنوان فردی که دغدغه معرفی ادبیات ایران در بیرون از کشور را داشت،‌ می‌شناختم،‌ سلیمانی در این زمینه، بسیار سخت‌کوش و مهتمم بود.

۲۳ ۰

برای مردی که دغدغه معرفی ادبیات در بیرون از کشور را داشت

جواد منصوری: فخرزاده حق بزرگی بر گردن ادبیات تاریخ‌نگاری انقلاب دارد

جواد منصوری از مبارزان قدیمی انقلاب اسلامی در مراسم بزرگداشت سعید فخرزاده از حق بزرگی که این تاریخ‌نگار انقلابی بر ادبیات تاریخ‌نگاری انقلاب و دفاع مقدس دارد، سخن گفت.

جواد منصوری از مبارزان قدیمی انقلاب اسلامی در مراسم بزرگداشت سعید فخرزاده از حق بزرگی که این تاریخ‌نگار انقلابی بر ادبیات تاریخ‌نگاری انقلاب و دفاع مقدس دارد، سخن گفت.

۲۰ ۰

جواد منصوری: فخرزاده حق بزرگی بر گردن ادبیات تاریخ‌نگاری انقلاب دارد

اخبار ورزشی

اخبار علمی

اخبار حماسی