بهار

بهار

بهاران

صبحانه غزل سـروده‌ام ،زود بیـا
مستــانه بغل گشــوده‌ام،زود بیـا

من بر همه عاشقم، به تو وابسته
حالا ڪه تو را ستــوده‌ام زود بیـا