اخبار حماسی


نماهنگ حماسه پایداری منتشر شد

در آستانه 31 مرداد، روز صنعت دفاعی نماهنگ حماسه پایداری که توسط اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه شده است منتشر گردید.

نماهنگ حماسه پایداری منتشر شد