عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری بر لزوم استفاده از مدیریت مشارکتی در بهره‌برداری از منابع آبی تاکید کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری بر لزوم استفاده از مدیریت مشارکتی در بهره‌برداری از منابع آبی تاکید کرد.

۱۹   ۰   ۰  

مسئولان بدون ارتباط با کشاورزان تصمیم‌گیری می‌کنند