تا روزهای پایانی سال گذشته پرداخت سود تکمیلی بخشی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی باقی مانده بود که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده در این روزها سود آن ها نیز...

تا روزهای پایانی سال گذشته پرداخت سود تکمیلی بخشی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی باقی مانده بود که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده در این روزها سود آن ها نیز پرداخت می‌شود همچنین تسویه سود سهام عدالت مربوط به روستاییان و عشایری که شماره شبای بانکی آنان متعلق به حساب‌های بانک ملی ایران بوده است از اولین روز کاری سال ۱۳۹۷به تدریج آغاز شده است.

۲۷۳   ۰   ۰  

آغاز پرداخت سود تکمیلی مشمولان سهام عدالت