قاضی زاده: ادبیات ترامپ کاسبکارانه است

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ترامپ فرد تاجری است که می خواهد خود را به اسرائیل و سعودی گران بفروشد و به همین دلیل از ادبیات کاسب کارانه استفاده می کند.

قاضی زاده: ادبیات ترامپ کاسبکارانه است

امیرحسین قاضی زاده در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا گفت: این اظهارات جدید نیست. از کودتای ۲۸ مرداد آمریکایی ها این نوع موضع گیری ها را علیه ایران آغاز کردند. تکرار مداوم تاریخ نشان می دهد که ما با قلدرها و زورگوها به جز زبان قدرت نباید صحبت کنیم.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جمهوری اسلامی با افزایش توان دفاعی خود باید مقابل استکبار بایستد و زیر بار زورگویی جبهه استکبار نرود.

وی اظهار داشت: ترامپ فرد تاجری است که می خواهد خود را به اسرائیل و سعودی گران بفروشد و به همین دلیل از ادبیات کاسب کارانه استفاده می کند، نه از ادبیات دیپلماتیک که دولت قبل آمریکا از آن استفاده می کردند.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: زبان زور و قلدری را باید جوابی متقابل داد، دولت روسیه نیز در مقابل رفتارهای آمریکا پاسخ های محکم و سنگین می دهد. کشورهای دیگر نیز به رفتارهای سخیف آمریکا جوابی دندان شکن می دهند.

۱۳۹۶/۷/۲

۱۰۳