حمایت از ۷۳ پروژه پژوهشی محققان کشور تصویب شد

۷۳ پروژه پژوهشی در آخرین جلسه شورای علمی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی تصویب شد.

حمایت از ۷۳ پروژه پژوهشی محققان کشور تصویب شد

 آخرین پروژه‌های مصوب شورای علمی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی ریاست جمهوری شامل 54 پروژه تأیید شده در جلسات کارگروه‌های صندوق و 19 پروژه پسا دکترا است.


این طرحهای پژوهشی حوزه‌های مختلف علمی همچون پزشکی و دامپزشکی، فنی و مهندسی (در هر دو گروه الف و ب)، علوم پایه، کشاورزی، منابع طبیعی و شیلات، علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم، میان‌گروهی، مدیریت و علوم اقتصاد، معارف وعلوم اسلامی و همچنین کارگروه سلامت و محیط زیست را شامل می‌شود.


همچنین از جمله دستاوردهای پروژه‌های مصوب مذکور می‌توان به تعهد به چاپ 35 مقاله  ISI در سطح Q1، دو مقاله ISI در سطحQ2، بیست‌وهفت مقاله ISI، هفت مقاله ISC، بیست‌وچهار مقاله JCR، پانزده مقاله علمی پژوهشی، چهار ثبت اختراع، چهار مورد ساخت نمونه محصول، پنج مورد دانش فنی، سه تألیف کتاب و یک مورد ارائه کنفرانس اشاره کرد.


بیشترین مصوبات در آخرین جلسه شورای علمی به سه کارگروه علوم پایه، پزشکی و دامپزشکی و محیط‌زیست اختصاص یافت.


در این جلسه شورای علمی نخستین پروژه از کارگروه هوافضا به تصویب رسید.

۱۳۹۶/۱۱/۹

۵۶