کاربست محور شدن لازمه‌ اثر بخشی نتایج پژوهشی در شهر

رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در حاشیه بازدید عضو هیئت رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از این مرکز از بازبینی فرآیند پژوهش در شهرداری تهران با هدف چابک‌سازی و تأکید بر کاربست محوری برای اثر بخشی حداکثری نتایج طرح‌های پژوهشی در شهر خبر داد.

کاربست محور شدن لازمه‌ اثر بخشی نتایج پژوهشی در شهر

 محمد‌رضا جوادی یگانه رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در این دیدار ضمن اظهارامیدواری برای ارتقاء همکاری‌های علمی و پژوهشی میان شورا و مرکز مطالعات گفت: گسترش تعامل با شورای اسلامی شهر تهران در قالب فعال‌سازی کمیته پژوهش‌های راهبردی، تدوین گزارش‌های سیاستی جامع و گزارش‌های کارشناسی با کسب اعتبار صوری صاحبنظران پیرامون طرح‌ها و لوایح از اولویت‌های کاری مرکز مطالعات می‌باشد.


وی تصریح کرد: رصد مستمر مسایل شهری از طریق نظر‌سنجی از نخبگان و شهروندان و ترویج مدیریت دانش به ویژه دانش کاربردی در حوزه مسایل شهری و سیاست‌گذاری و آینده پژوهشی بر این اساس، رویکرد اصلی مرکز در سال آتی خواهد بود.


جوادی یگانه افزود: مرکز مطالعات مسیری را برای کوتاه کردن فرآیند پژوهش و حرکت به سمت کاربست محور شدن آغاز نموده تا علاوه بر انجام طرح‌های پژوهشی به یک مرکز واکنش سریع در ارتباط با مسائل حوزه مدیریت شهری تبدیل گردد.


در ادامه علی اعطا عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با استقبال از پیشنهاد توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی میان مرکز مطالعات و شورا گفت: یکی از دغدغه‌‌های موجود در ارتباط با اعلام نظر تخصصی مرکز در خصوص طرح‌ها و لوایح عدم استقلال کامل مرکز مطالعات می‌باشد. مراکز پژوهشی قاعدتا نباید زیر مجموعه مراکز حاکمیتی باشند تا بتوان هر چه بیشتر از ظرفیت‌ آن‌ها استفاده نمود.


سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت تبیین نقش و کارکرد شهرداری به عنوان دولت محلی و شورای شهر به عنوان پارلمان محلی اشاره کرد و گفت: نسبت دولت و پارلمان محلی با  دولت و پارلمان ملی یکی از موضوعات مهم می‌باشد که می‌تواند به عنوان یکی از سرفصل‌های پژوهشی در مرکز مطالعات مطرح گردد.


در پایان علی اعطاء از بخش‌های مختلف مرکز مطالعات بازدید و دقایقی را نیز در کارگاه آموزشی استارتاپ‌ها شرکت نمود.

۱۳۹۶/۱۱/۹

منبع: http://www.borna.ir

۶۶