۱۴۰ نماهنگ حماسه پایداری منتشر شد

نماهنگ حماسه پایداری منتشر شد

در آستانه 31 مرداد، روز صنعت دفاعی نماهنگ حماسه پایداری که توسط اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه شده است منتشر گردید.

                

 این نماهنگ توسط حمید قربانی خواننده نسل جوان اجراء و شعر آن از سوی قاسم صرافان به رشته تحریر درآمده است.
در نماهنگ حماسه پایداری که به مناسبت 31 مرداد، روز صنعت دفاعی تهیه شده جلوه هایی از دستاوردهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بعنوان متولی صنعت دفاعی کشور به نمایش درآمده است.

تاریخ ویرایش: 1397/2/28

تاریخ انقضا: 9378/10/13