مدارس باید وارد فضای جدید پژوهشی شوند

مدارس باید وارد فضای جدید پژوهشی شوند

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: مدارس و دانش آموزان ما باید بتوانند متناسب با شرایط موجود وارد فضای جدید پژوهشی شوند.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عصر امروز در افتتاحیه رصد خانه و آسمان نمای مجتمع شهید مهدوی گفت: اتفاقاتی به این شکل نوعی نوآوری است و امیدوار هستم که مدارس دیگر هم راه مجتمع آموزشی شهید مهدوی را پیش گیرند.


معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در حوزه آموزش و نوآوری کار‌های خوبی انجام نگرفته است، اظهار کرد: یکی از اهداف معاونت تمرکز بر روی بحث آموزش و پرورش است و در همین راستا از فعالیت‌های خودجوش مدارس حمایت می‌کنیم.


وی یادآور شد: فعالیت‌های مدارس باید در حوزه‌های مختلف مانند سلول‌های بنیادی، بیوتکنولوژی، نانو و هوافضا گسترش یابد تا مدارس و دانش آموزان ما بتوانند متناسب با شرایط موجود وارد فضای جدید پژوهشی شوند.