مجید با وعده ازدواج مرا به کارخانه برد و به همراه دو دوستش مرا آزار شیطانی دادند

سه مرد که متهم هستند زن جوان را در یک کارخانه آزار داده اند دیروز در دادگاه ادعا کردند در تله اخاذی این زن گرفتار شده اند.

مجید با وعده ازدواج مرا به کارخانه برد و به همراه دو دوستش مرا آزار شیطانی دادند

ساعت 4 بامداد اوایل پاییز امسال ماموران گشت کلانتری پردیس در حال گشتزنی در حوزه استحفاظی شان با یک زن جوان به نام فائقه روبه رو شدند که بی هدف در خیابان ها پرسه می زد. وقتی ماموران به بازجویی از این زن پرداختند وی گفت : دقایقی قبل در دام سه مرد شیطان صفت گرفتار شده وآزار دیده است ولی حالا که توانسته از دست آنها بگریزد روی رفتن به خانه اش را ندارد.

این زن به کلانتری منتقل شد و به ماموران گفت: مدتی پیش از همسرم در گنبد کاووس جدا شدم و برای زندگی به تهران آمدم. من که در تهران با خواهرم زندگی می کنم مدتی پیش با یک مرد جوان به نام مجید آشنا شدم. او به من وعده ازدواج داد و من چند بار به دیدن او رفتم .دیشب با ماشین دنبالم آمد تا با هم به گردش برویم اما ساعت حدود ۱۲ شب بود که مرا به کارخانه ای در حاشیه پردیس برد. او می گفت مدتی است در کارخانه کار می کند. من ومجید مشغول صحبت بودیم که دو دوست او هم وارد کارخانه شدند. آنها مرا به اتاقک نگهبانی بردند و با تهدید به من مشروب خوراندند و مرا آزار دادند. مردان جوان بعد از آزار مرا رها کردند و تهدید کردند در این باره به کسی حرفی نزنم.


متهمان دیروز در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور یک مستشار غیرعلنی و پشت درهای بسته محاکمه شدند.


در این جلسه فائقه گفت: قبلا گفته بودند مجید و دوستانش مرا آزار داده اند اما حالا می‌گویم مجید در این ماجرا دستی نداشت و مرا آزار نداده است. من از او شکایتی ندارم ولی از دوستانش به نام های متین و کریم شاکی هستم.


سپس مجید که با قرار وثیقه آزاد است رو به روی قضات ایستاد و گفت: قبول دارم از قبل فائقه را می‌شناختم اما او با میل خودش همراه من به کارخانه آمد. دوستانم نیز با میل فائقه با او رابطه برقرار کردند.


سپس متین به دفاع پرداخت. وی جرمش را انکار کرد و گفت: این زن قبلا در گنبدکاووس چنین شکایتی را علیه چند مرد مطرح کرده بود. او قصد اخاذی از ما را دارد و به همین خاطر به دروغ ماجرا تجاوز را مطرح کرده است. من و دوستانم فقط در کارخانه با او هم صحبت شدیم و او را آزار ندادیم.


کریم نیز گفت :پزشکی قانونی در گزارشی اعلام کرده است آثار تجاوز روی بدن این زن نمایان نیست. در حالی که او ادعا کرده بود هر سه نفر ما او را آزار داده ایم و به زور به او مشروب خورانده ایم. اگر ادعای این زن صحیح باشد چطور ممکن است وقتی از کارخانه فرار کرد وبه پلیس شکایت کرد آثار مستی در وی نمایان نبوده باشد.


در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شد و ادامه جلسه را برای بررسی ادعای متهمان مبنی بر قصد اخاذی زن جوان به بعد موکول کرد. 

۱۳۹۶/۱۱/۱۶

منبع: http://www.rokna.net

۸۶

لیست نظرات