۱۳۹۶/۱۱/۱۶

برای مردی که دغدغه معرفی ادبیات در بیرون از کشور را داشت

۱۲۴

محسن سلیمانی را بیشتر از قلم و ترجمه خوبش، به عنوان فردی که دغدغه معرفی ادبیات ایران در بیرون از کشور را داشت،‌ می‌شناختم،‌ سلیمانی در این زمینه، بسیار سخت‌کوش و مهتمم بود.

افرادی که تجربه کار در بیرون از کشور را دارند بیشتر با سخن من همراه خواهند شد. کار فرهنگی در همه جای دنیا ماهیت سخت و طاقت فرسایی دارد، بخصوص در بحث اجرا. اینکه در عبور از انبوه مشکلات، شخصی را ببینی که بدون هیچ چشمداشتی همراهت باشد، بیشتر از آن که گنجی کمیاب و کیمیا باشد، یک پدیده عجیب و شگفت آور به دیده می‌آید.


محسن سلیمانی را بیشتر از قلم و ترجمه خوبش، به عنوان فردی که دغدغه معرفی ادبیات ایران در بیرون از کشور را داشت،‌ می‌شناختم،‌  سلیمانی در این زمینه، بسیار سخت کوش و مهتمم  بود. اگر تجربه یا امکاناتی فراتر از امکانات پیشرو را در اختیار داشت، هرگز از آن دریغ نمی کرد. خیلی موجدانه تر از یک رایزن فرهنگی تلاش می‌کرد و این شاید دلیلش این بود که خود از خانواده ادبیات بود. البته سینه پر دردی در این مسیر داشت که می‌توان آن را عادی تلقی کرد. در این راه پر فراز و نشیب، معمولا هر چه مطابق میل باشد، میسر نمی‌شود و هر چه نباید اتفاق بیافتد، متاسفانه رخ می‌نماید.


 آشنایی من با وی، قبل از برگزاری نمایشگاه کتاب بلگراد بود که با همت وی توانستیم مهمانی ویژه نمایشگاه کتاب صربستان را در اختیار بگیریم و انصافا؛ هم که همه امرو با شکوه برگزار شد. بعد از آن بود که این عزیز با معرفی مترجمان بومی صرب که به فارسی تسلط داشتند، من را در ترجمه آثار ادبیات معاصر ایران به زبان صربی کمک و همراهی نکردند. دست اجل در این حد هم اجازه نداد که وی ،در جشن رونمایی این کتاب‌ها، حضور داشته باشد. البته از این بزرگوار آنقدر کتاب ارزشمند به یادگار مانده که نامش همیشه با ادبیات ایران و فرهنگ ایرانی ماندگار خواهد ماند.