مجوز مجلس به دانشگاه ها و موسسات پژوهشی برای اخذ وام

مجوز مجلس به دانشگاه ها و موسسات پژوهشی برای اخذ وام

نمایندگان مجلس به دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و آموزشی و پارک های علم و فناوری اجازه دادند تا نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها اقدام کنند.

در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان بند الف تبصره ۹ لایحه بودجه را به تصویب رساندند بر این اساس به دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری اجازه داده شد تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۹۶ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها اقدام کنند.


همچنین با تصویب بند ب مقرر شد از ابتدای سال ۹۷ کلیه درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها پس از گردش خزانه اختصاصی شود.


وکلای ملت با تصویب بند ج تبصره ۹ لایحه بودجه مقرر کردند وجوه حاصل از بازپرداخت وام های صندوق رفاه دانشجویی و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت های صندوق رفاه دانشجویی تا سقف ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال پس از واریز به خزانه داری کل در قالب درآمد اختصاصی برای بازپرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف برسد.