مرد اردبیلی آخرین عکس سلفی را در پرواز تهران-یاسوج برای همسرش ارسال کرد!

مرد اردبیلی آخرین عکس سلفی را در پرواز تهران-یاسوج برای همسرش ارسال کرد!

یکی از مسافران حادثه سقوط هواپیمای تهران - یاسوج قبل از شروع پرواز آخرین عکس سلفی خود را برای همسرش ارسال کرد.

 حسین رستمی تقی دیزج اهل استان اردبیل و ساکن ملارد کرج امروز قبل از پرواز هواپیمای تهران به یاسوج آخرین عکس سلفی را می گیرد و برای همسرش ارسال کرده می کند.