با گریپ فروت اشتها را سرکوب کنید

این میوه به دلیل داشتن میزان بالای فیبر یکی از میوه های کاهنده اشتها به شمار می رود

با گریپ فروت اشتها را سرکوب کنید

افرادی که قصد کاهش وزن دارند مطمئنا این خاصیت گریپ فروت برایشان یک پارامتر خوشحال کننده خواهد بود. این میوه به دلیل این که مقدار بالایی فیبر دارد یکی از میوه های کاهنده اشتها به شمار می رود. فیبر موجود در میوه ها به شما کمک می کند تا با آزاد شدن کولیستوکینین یا همان هورمون مهار کننده گرسنگی، مدت زمان زیادی سیر بمانید و اشتهای شما کاهش پیدا کند پس به این ترتیب به کمک گریپ فروت می توانید وزن کم کنید.

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

منبع: http://netnevesht.com

۱۲۳