اسب سواری خانم بازیگر در خیابان!

نیکی خانم نصیریان در حال اسب سواری در جایی که قطعا تهران نیست.

اسب سواری خانم بازیگر در خیابان!

نیکی خانم نصیریان در حال اسب سواری در جایی که قطعا تهران نیست.

نیکی نصیریان بازیگر خردسالی که با بازی در سریال طنز رضاعطاران با نام بزنگاه به شهرت رسید.

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

منبع: http://musiceiranian.ir

۱۳۱

لیست نظرات