۱۱۲ شناورهای ارتش در خلیج‌فارس و دریای عمان رژه رفتند

شناورهای ارتش در خلیج‌فارس و دریای عمان رژه رفتند

همزمان با روز ارتش، شناورهای ارتش در بندرعباس رژه رفتند.

همزمان با 29 فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، ناوها، ناوچه‌ها و ناوشکن‌های نیروی دریایی ارتش در آب‌های خلیج فارس ، دریای عمان و دریای عمان رژه رفتند.


در این رژه، شناورهای ذیل حضور دارند:


2 فروند ناوشکن کلاس الوند


یک فروند ناو نیروبر کلاس تنب


2 فروند ناو پشتیبانی کلاس دلوار


2 فروند ناو کلاس سیریک


2 فروند ناو موشک انداز کلاس نصر


4 فروند زیردریایی کلاس غدیر


6 فروند قایق تندرو کلاس رعد


6 فروند قایق تندرو کلاس شهاب


2 فروند ناو موشک انداز کلاس کمان


2 فروند ناو موشک انداز کلاس شمس

تاریخ ویرایش: 1397/2/27

تاریخ انقضا: 9378/10/13