تغییر در دستورجلسه شورا در پی انصراف یکی از کاندیداهای شهرداری

دستور جلسه شورای شهر در پی انصراف یکی از کاندیداهای شهرداری تهران تغییر کرد.

تغییر در دستورجلسه شورا در پی انصراف یکی از کاندیداهای شهرداری

صبح امروز (یکشنبه) جلسه شورای اسلامی شهر تهران پیرامون بررسی‌ برنامه‌های کاندیدای شهرداری تهران برگزار شد و بنابر دستور جلسه شورای اسلامی شهر تهران در پی انصراف انصاری لاری، ارائه برنامه کاندیداهای شهرداری تهران تغییر کرده است.


بر این اساس 8 تا 10 صبح حجت میرزایی، 10:30 تا 12:30 افشانی و در نوبت عصر نیز در ساعت 14 آلی 16 نیز حسینی مکارم برنامه‌های خود را ارائه خواهند کرد.

۱۳۹۷/۲/۱۶

منبع: http://www.aftabir.com

۱۴