۱۳۹۷/۲/۲۵

فرو کردن چاقوی آشپزخانه در صورت دختر جوان توسط کیف قاپ شبگرد

۱۰

دزد مالزیایی که به قصد ربودن کیف دختر 19 ساله به او نزدیک شده بود پس از فرو کردن چاقو در صورت دختر جوان و دزدیدن کیفش پا به فرار گذاشت.

 این دختر زخمی که به شدت آسیب دیده بود توسط ماموران پلیس Police مالزی به بیمارستان منتقل شد.

نام و هویت دختر 19 ساله فاش نشده اما در حالیکه چاقوی آشپزخانه درصورتش فرو رفته بود زیر نظر پزشکان قرار گرفت ولی ادعاهایی در باره اینکه او کشته شده عنوان شده است.

گزارش های پلیس حاکی است دختر که یک فروشنده بوده شب هنگام پس از خروج از محل کارش و در مسیر خانه مورد حمله قرار گرفته است.