۱۲۳ بدل ایرانی "آنجلینا جولی" در اکران خصوصی یک فیلم

بدل ایرانی "آنجلینا جولی" در اکران خصوصی یک فیلم

شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید

 شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.


در ادامه می توانید تصاویری را از مراسم اکران فیلم شاخ کرگدن مشاهده نمایید:

رامانا سیاح در اکران فیلم شاخ کرگدنتاریخ ویرایش: 1397/2/28

تاریخ انقضا: 9378/10/13